Nakon uspješnog rada sa lipicanskim kobilama evo i pozitivan nalaz na gravidnost nakon umjetnog osjemenjivanja KWPN kobile.