Usluge

Njega

Zaštita zdravlja domaćih životinja

Osnova djelovanja Veterinarske stanice Pakrac od samih početaka bila je zaštita zdravlja domaćih životinja a samim tim i zaštita ljudi od bolesti koje se mogu prenositi sa životinja na ljude. U svojim početcima to se je odnosilo na rad sa velikim i malim domaćim životinjama koje su se tada koristile za rad i konzumaciju proizvoda od istih.
Kroz godine postojanja u skladu s promjenama u društvu, mijenja se i način pružanja veterinarskih usluga.

Sada pružamo sve usluge u liječenju , prevenciji i reprodukciji svih farmskih životinja a u skladu s mogućnostima razvijamo i usluge liječenja kućnih ljubimaca. Veterinarska stanica Pakrac pruža usluge ultrazvučne dijagnostike u farmskih životinja ( prijenosni UZV aparat) kao i ultrazvučnu dijagnostiku kod kućnih ljubimaca ( stacionarni UZV uređaj) te hematološke i biokemijske pretrage krvi u svom laboratoriju.

Osim navedenog pružamo i usluge skloništa za životinje.