Home

Dobrodosli!

Više nego veterinarska stanica

Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. sa sjedištem u Pakracu – obavlja djelatnost u veterinarskoj ambulanti u sjedištu, veterinarskoj ambulanti u selu Gaj te skloništu za životinje.

Više o nama
Usluge

Farmske životinje

Usluge u konjogojstvu

Nabavite sve što trebate vi i oni
Više

Usluge u govedarstvu

Cilj nam je iskoristiti znanje i vještine
Više

Usluge u ovčarstvu

Naređene mjere Kirurgija i unutarnje bolest
Više

Lokacije

Veterinarska stanica Pakrac - Sklonište za životinje Bučje