DAVOR ŠIMIĆ

dr.vet.med.unv.mag.dom.car.
Brief info

Diplomirao 1995. godine na temu Kvaliteta izrade konjske salame . Godine 1996. počinje kao pripravnik s radom u Veterinarskoj stanici Pakrac d.o.o., godine postaje voditelj veterinarske ambulante Pakrac, radi kao terenski veterinar. dodatno se educira na poslijediplomskom studiju Uzgoj i patologija domaćih mesoždera koji završava 2010. godine kad stječe titulu univ.mag.dom.car. te nastavlja sa trajnom edukacijom na području liječenja kućnih ljubimaca.