DAVOR CIŠPER

dr.vet.med.
Brief info

Diplomirao 19 godine, diplomski rad na temu Bjesnoća na području općine Pakrac , 1994.godine počinje sa radom u Veterinarskoj stanici Pakrac d.o.o., od xxxradi u Majdak d.o.o.a 2008.godine vraća se na rad u Veterinarsku stanicu Pakrac d.o.o. godine 1995. završio edukaciju za voditelja DDD službe .Kao voditelj DDD službe i dalje se bavi radom na terenu kao terenski veterinar.